Kommune: Forbud mod foreninger i bymidten

Kommune: Forbud mod foreninger i bymidten