Rovfugl-familie dræbt med bladan

Rovfugl-familie dræbt med bladan