Skolebørn mistrives under lockout

Skolebørn mistrives under lockout