Kommentator: Regeringen er skyggepart i lærerforhandlinger

Kommentator: Regeringen er skyggepart i lærerforhandlinger