Traktorfører får ildebefindende og vælter med flere ton gylle

Traktorfører får ildebefindende og vælter med flere ton gylle