ANNONCE

Træder i kraft fredag: Nye færdselslove kan få stor betydning

1. juni 2018 18:12 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk

Fredag 1. juni er nye færdselslove trådt i kraft, og de medfører store ændringer for en helt særlig gruppe.

Fredag er dagen, hvor en række nye færdselslove træder i kraft. Lovændringerne er såmænd allerede blevet vedtaget af Folketinget, og således har folk – måske i særlig grad én specifik gruppe – bare ventet på, at ændringerne skulle træde i kraft.

Potentielt set medfører det nemlig store ændringer på området for store og tunge køretøjer. Færdselsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at der er tale om nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet.

Blandt andet er der nu indført et bødeloft for overtrædelser af netop reglerne for køre- og hviletid. I galleriet over artiklen her kan du se en hel liste over de nye regler.

Helt generelt handler de primært om ændring af sanktioner.

Meget specifikke regler

De gældende køre- og hviletidsregler er indført med det formål at sikre trafikken. Det skal forstås således, at en chauffør ikke skal kunne belønnes for at køre uafbrudt i lang tid. Det vurderes nemlig at være farligt for trafikken, da chauffører kan være trætte og udmattede uden hvile.

Køretiden kaldes den faktiske tid, et stort køretøj er i bevægelse. Den registreres af en takograf, der måler køretiden. Takografen omtales ofte i forbindelse med sager om snyd med køre- hviletid. Kørselsperioden kan være sammenhængende eller opdelt.

Hos Politiet kan man blandt andet læse, at

  • En uafbrudt køretid må ikke overstige fire og en halv time. 
  • Efter en kørselsperiode på fire og en halv time skal føreren holde en sammenhængende pause på  mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hviletid.
  • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter, efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne.  
  • Under pause og hvil må føreren ikke udføre andet arbejde eller være til rådighed for transportvirksomheden.
  • Den daglige køretid må ikke overstige ni timer.
  • To gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer.
  • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer.
  • I to på hinanden følgende uger må den samlede køretid ikke overstige 90 timer.
  • Ugen er tidsrummet mellem mandag kl. 0.00 og søndag kl. 24.00.  

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu