ANNONCE

Ubådssagen svimlende tæt på afgørelsen: Her er anklagerens sidste krav

23. april 2018 07:17 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

Anklager vil bede Københavns Byret om at straffe ubådskaptajn Peter Madsen med fængsel på livstid.

Ubådssagen svimlende tæt på afgørelsen: Her er anklagerens sidste krav
Gennem de seneste ti år er 14 personer blevet idømt fængsel på livstid, men kun i tre tilfælde har den dømte kun slået én person ihjel. Alligevel mener specialanklager Jakob Buch-Jepsen, at ubådskaptajnen Peter Madsens påståede drab på Kim Wall er så brutalt, at livstid er på sin plads. Foto: Peter Thompson/arkiv/AFP

Der skal typisk mere end et enkelt drab til at udløse landets strengeste straf: fængsel på livstid. Ikke desto mindre er det kravet, når specialanklager Jakob Buch-Jepsen mandag i Københavns Byret vil komme med sine afsluttende bemærkninger i drabssagen mod Peter Madsen. Det vil foregå under det 11. af i alt 12 retsmøder.

Det er formentlig det forhold, at drabet på svenske Kim Wall ifølge anklagen ikke alene var nøje planlagt, men at det også indebar grove seksuelle overgreb, at kravet til den 47-årige ubådskaptajn er fængsel på livstid.

På trods af de brutale omstændigheder hører det til de absolutte sjældenheder, at drabssager med et enkelt offer giver livstid. Gennem de seneste ti år er 14 personer blevet idømt fængsel på livstid, men kun i tre af sagerne har den dømte ikke slået mere end én person ihjel.

Drab to gange

Den nyeste af disse sager stammer fra november 2017, da den 49-årige Christian Andersen i Vestre Landsret fik livstid for på brutal vis at have dræbt en veninde, den 54-årige Hanne Pedersen, i hendes hjem ved Videbæk.

I forbindelse med forbrydelsen, der fandt sted nytårsaften 2015-2016, stjal han blandt andet kontanter fra offeret, ligesom han brændte hendes hus af. Hertil kom, at han allerede en gang tidligere var dømt for et lignede drab.

(Artiklen fortsætter efter fakta-boksen)

Fakta

De seneste 10 års livstidsdomme

Anklagemyndigheden mener, at den drabstiltalte ubådskaptajn Peter Madsen skal straffes med fængsel på livstid for drabet på Kim Wall.

Her er et overblik over de seneste års domme til livstid i Danmark:

2018: Østre Landsret: 27-årige Alexander Jensen for at have dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste med et oversavet jagtgevær.

2018: Østre Landsret: Ian Ramm Hansen, en fremtrædende Bandidosrocker, for at have skudt tre unge, mens de lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg.

2017: Vestre Landsret: 49-årige Christian Andersen for drab på Hanne Pedersen samt efterfølgende tyveri og ildspåsættelse. Andersen er tidligere dømt for drab på en anden kvinde.

2016: Østre Landsret: Den 23-årige Asbjørn Haferbier for drab på to mænd i en grusgrav i Sorø.

2016: Vestre Landsret: Peter-Thue Rudgaard for under en ferie i Tyskland at sætte ild til bilen med sine to døtre på bagsædet, der begge døde.

2016: Højesteret: Jørgen Saugsted for drab på advokat Anders Lindholt og forsøg på at dræbe sin tidligere svigersøn.

2012: Østre Landsret: Vincent Smith for at have skudt og dræbt ægteparret Bjarne Johansen og Heidi Nielsen i Tusindårsskoven i Odense.

2012: Vestre Landsret: Andreas Linnet og Jonas Melchior Hansen for drab på 68-årige Elke Mamsen og hendes voksne søn Hans i Møgeltønder.

2011: Københavns Byret: Den såkaldte Amagermand, Marcel Lychau Hansen, for to drab og seks voldtægter.

2011: Retten i Lyngby: Morten Skipper-Pedersen for drab på sine tre børn på to, otte og ti år i Birkerød.

2011: Østre Landsret: Steen Lassen for drab på sin hustru og parrets to døtre i Greve.

2010: Retten i Sønderborg: John Knudsen for gennem 30 timer at have sexmishandlet den 52-årige Kirsten Bay Andersen på sin båd, inden han kvalte hende og smed liget i Haderslev Fjord.

2008: Vestre Landsret: Den 33-årige Martin Petersen for at have kvalt og stukket sin tidligere samleverske og parrets to børn på fire og seks år til døde i Sønderborg.

Kilder: Kriminalforsorgen og Ritzau.

I en anden sag, der på flere måder minder om ubådssagen, blev den 45-årige førtidspensionist John Knudsen tilbage i 2010 straffet med livstid for gennem 30 timer at have sexmishandlet en fremmed kvinde på sin båd i Haderslev.

Senere kvalte han hende og smed liget i Haderslev Fjord – lænket til en stor blyklods. Foruden drabet blev John Knudsen dømt for besiddelse af store mængder børneporno og for at have forgrebet sig seksuelt på en niårig pige.

Den tredje sag, hvor ét drab udløste livstid, omhandlede morfaren Jørgen Saugsteds nedskydning af sin tidligere svigersøn og dennes advokat i fogedretten i København i september 2014. Advokat Anders Lindholt mistede livet, mens den sårede svigersøn angiveligt kun overlevede, fordi Saugsted løb tør for ammunition.

Hvad med Madsen?

Spørgsmålet er nu, om Københavns Byret vil taksere Peter Madsens påståede forbrydelse ligeså hårdt.

Hvis det ikke sker, vil specialanklager Jakob Buch-Jepsen kræve forvaring. Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

Forvaring gives i tilfælde, hvor tiltaltes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

Frem mod straffesagen mod Peter Madsen er der udarbejdet en mentalundersøgelse om den tiltalte, og tilsyneladende er eksperterne i Retslægerådet ikke i tvivl om Madsens farlighed. Kaptajnen beskrives som en patologisk løgner, svært seksuelt afvigende, følelseshæmmet og med et påfaldende fravær af anger og skyldfølelse.

Blandt andet derfor er vurderingen, at forvaring vil være helt på sin plads.

Hvis det står til Madsen selv, bør hverken forvaring eller livstid dog komme på tale.

Ubådskaptajnen hævder, at 30-årige Kim Wall døde i en ulykke under en sejlads i ubåden “UC3 Nautilus” 10. august i fjor, og at han i en form for choktilstand parterede liget den efterfølgende morgen.

Dommen i sagen ventes på onsdag.

(Artiklen fortsætter under fakta-boksen)

Fakta

Formerne for livs-indespærring

Hvis en forbryder ikke er sindssyg eller på anden måde uegnet til straf, kan personen dømmes til indespærring på ubestemt tid på to forskellige måder.

LIVSTID:

* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.

* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.

* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.

* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.

FORVARING:

* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.

* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.

* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.

* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.

* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.

* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.

* For øjeblikket afsoner 67 personer en forvaringsdom.

Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Anstalten ved Herstedvester.

Live:

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu