Utal af domme: Levakovic-udvisning var i orden

23. oktober 2018 10:31 | Af: Jonathan Lykke Lilmoës, jl@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

Ikke et brud.

Utal af domme: Levakovic-udvisning var i orden
Jura Levakovic er udvist, og menneskerettighedsdomstolen siger, at intet var i vejen med den beslutning. Foto: Scanpix

Det blev et blankt nej til Jura Levakovic, som føler sig uretmæssigt udvist af Danmark.

Kroaten, der har flere fængselsdomme bag sig, får ikke medhold i sin klage over en udvisningsdom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Udvisningen i 2017 var ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 om respekt for privat- og familieliv.

Domstolen konkluderer, at det danske retssystem har fremlagt “tilstrækkelig og relevant” begrundelse for udvisningen.

– De nationale domstole har været opmærksomme på, at der skal meget gode begrundelser til at retfærdiggøre udvisningen af en migrant, som har været bosiddende i en lang periode, hedder det i domstolens erklæring.

Desuden lægges der vægt på, at Jura Levakovic ikke har børn i Danmark.

Den 31-årige kroat er opvokset i Danmark, hvor han boede med sine forældre og tre brødre. Han var ni måneder, da han kom til Danmark fra Holland 1988.

Jura Levakovic er fra en familie, hvor flere medlemmer jævnligt har tilbragt tid i retslokaler og afsonet fængselsdomme.

Den 31-årige var tidligt involveret i kriminalitet, og han har siddet en stor del af sit voksenliv bag tremmer.

Før han blev 18 år, var han dømt fire gange for røveri og lovovertrædelser med narkotika. Siden er fulgt en række domme for røverier, tricktyverier og våbenbesiddelse.

Fakta

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Her kan du læse om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

* Efter Anden Verdenskrig blev Europas lande enige om en række menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler sager, hvor et af de lande, der har tilsluttet sig konventionen, påstås at have overtrådt den.

* Menneskerettighedsdomstolen i dens nuværende form har eksisteret siden 1998, hvor den daværende Menneskerettighedskommission og Menneskerettighedsdomstol blev slået sammen til én institution.

* Enkeltpersoner kan klage direkte til Menneskerettighedsdomstolen over en medlemsstat. Det kræver, at man er personligt påvirket af det, man vil klage over. Og alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt.

* En af de mest omtalte artikler i Menneskerettighedskonventionen er artikel 8. Den fastslår blandt andet, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

* Europarådet består af 47 medlemslande, der har tiltrådt Menneskerettighedskonventionen.

* Europarådets Ministerkomité holder øje med, om landene efterlever domstolens afgørelser.

Kilde: Justitsministeriet.

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu