Vasketøj på plejehjem kan give omgangssyge

28. maj 2019 08:32 | Af: Newsbreak.dk

Plejehjem, der selv håndterer vasketøj, kan have svært ved at leve op til hygiejniske retningslinjer, vurderer Teknologisk Institut. Ældre Sagen mener, vaskeopgaven bør tages mere alvorligt.

På plejehjemmet Smedegården i Aalborg vaskede personalet selv beboernes tøj frem til 2014. En opgave, der både var besværlig og betød stor potentiel smittefare, beboerne imellem.

– Vi fik klager fra beboere og pårørende, når noget var blevet vasket forkert. Det var også svært for os at leve op til standarderne for hygiejne, når beboernes tøj blev blandet sammen i maskinerne, fortæller leder af plejehjemmet Jette Kongstad til erhvervsmediet DIBusiness.dk.

De udfordringer står Smedegården langt fra alene med. Landet over har mange af de plejehjem, der selv håndterer vasketøj, svært ved at leve op til de hygiejniske retningslinjer – de såkaldte Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), som er udarbejdet af Statens Seruminstitut, for at undgå smittefare.

Det vurderer Charlotte Fischer, der er faglig leder på Teknologisk Institut, som udfører kontroller med både offentlige og private vaskeleverandører.

– I yderste konsekvens kan manglende overholdelse af retningslinjerne betyde alvorlige sygdomme og dødsfald. Det er kun de store vaskerier i brancheforeningen, der dokumenterer, at de overholder retningslinjerne, mens mange plejehjem aldrig beder os om at komme ud og kontrollere. Jeg er bange for, at de ikke overholder standarderne, siger Charlotte Fischer.

Ældre Sagen: Brug tiden på pleje og omsorg

I Ældre Sagen er seniorkonsulent Rikke Hamfeldt enig i, at vaskeopgaven bør blive taget meget alvorligt.

– Der er risiko for, at der sker smitte med fx MRSA og omgangssyge på plejehjem, hvor vaskeopgaven ikke tages alvorligt. Når folk er på plejehjem, er vask ikke en privat sag mere. Det er svækkede ældre mennesker, der bor på plejehjem, derfor er det vigtigt at forebygge sygdomme ved at efterleve de retningslinjer, der er, siger Rikke Hamfeldt.

Hun ser en høj værdi i i endnu højere grad at forholde sig professionelt til vaskeopgaven.

– Hvordan må den enkelte kommune tage stilling til. Men plejehjemsområdet er et område, som er presset på tid blandt personalet. Derfor er det vigtigt, at personalet har tid til det relationelle – pleje og omsorg. Hvis man kan gøre noget bedre og smartere, inden for den samme økonomiske ramme, bør man selvfølgelig tage stilling til det, for at få mere tid til pleje og omsorg, siger seniorkonsulent i Ældresagen Rikke Hamfeldt.

Mere tid til borgerne

På Smedegården blev der i 2014 indgået en aftale med det private vaskeri Berendsen Textil Service om at vaske beboernes private tøj og linned, og den har holdt siden. Berendsen lever op til brancheforeningens standarder for hygiejne og overholder dermed også NIR.

– I dag får vi vasket i en kvalitet og en hygiejne, som aldrig selv ville kunne levere. Og medarbejderne har meget mere tid til borgerne. Så længe jeg kan få lov til at bestemme, vil vi blive ved med at have en ekstern leverandør, siger plejehjemsleder Jette Kongstad til DIBusiness.dk

Det betyder ifølge direktør i Berendsen Textil Service Henrik Luxhøj, at tøj med infektionsrisiko slet ikke kommer i kontakt med andre tekstiler.

– Det kan være svære at opretholde i privatvask. Dertil kommer, at vi vasker med markant lavere forbrug end den bedste maskine, der står hos en borger. Vi kan vaske tøjet sammen, fylde maskinerne og genbruge vandet. En gennemsnitlig borger bruger 108 pct. mere drikkevand til en vask, end vi gør, og vi udleder langt mindre kvælstof pr. liter, end private vil gøre, siger Henrik Luxhøj.

Lad private tage vasken

Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, mener, der burde være mere samarbejde mellem private leverandører, som er specialister i vasketøj, og offentlige institutioner som plejehjem, hvis kerneopgave er at drage omsorg for borgerne.

– Først og fremmest er det alvorligt at risikere smittefare på institutioner med ældre, ofte skrøbelige borgere, fordi personalet ikke har tid og måske heller ikke den rigtige viden til at tage sig af vasketøjet på en forsvarlig måde. Dernæst er det sund fornuft at lade personalet tage sig af kerneopgaven og lade private med ekspertise på området tage sig af vasken. Det giver både bedre og mere velfærd for pengene, siger Jakob Scharff.

Kommunerne driver størstedelen af landets plejehjem, men Kommunernes Landsforening (KL) har ikke ønsket at stille op til interview med DIBusiness.dk

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu