Vidste du? Dette kan du få erstatning for

4. februar 2019 10:42 | Af: Nicklas Skyum Clausen, nc@newsbreak.dk og Ritzau Info

Falder du på en parkeringsplads i arbejdstiden, er der i princippet tale om en arbejdsskade.

En spejlblank parkeringsplads eller en stejl og glat trappe ned til cykelkælderen kan føre til skader på vej på job.

Men hvis man er virkelig uheldig og kommer slemt til skade, tæller det så egentlig som en arbejdsskade?

Svaret blæser i vinden – men kan i flere tilfælde være ‘ja’. Det afhænger af forholdene i den konkrete sag.

Den primære forudsætning for en arbejdsskade er, at skaden sker, mens man udfører sit arbejde. Der er ifølge Arbejdstilsynet derfor normalt ikke tale om arbejdsulykker, hvis man kommer til skade under transport til og fra arbejde.

Hvem har ansvaret?

Men der kan være visse betingelser eller situationer, hvor der alligevel kan være tale om en arbejdsskade eller erstatning fra arbejdsgiver, fortæller Mathias Staugaard Nielsen, som er advokat hos fagforeningen Krifa.

– For eksempel når man går fra parkeringspladsen og ind på arbejdspladsen, nævner han.

I januar 2016 afsagde Vestre Landsret en principiel dom, hvor en medarbejder, der var faldet på parkeringspladsen, fik medhold i krav om erstatning mod sin arbejdsgiver.

– Det var dog baseret på grundejerens pligt til at glatførebekæmpe indkørslen og ikke reglerne i arbejdsmiljølovgivningen, forklarer Mathias Staugaard Nielsen.

Er man i forbindelse med sit arbejde ude hos en kunde, hvor man glider på en glat parkeringsplads og kommer slemt til skade, er der i princippet tale om en arbejdsskade.

– Det kan dog være svært at klandre sin arbejdsgiver for, at en parkeringsplads eller et fortov er glat hos en kunde eller samarbejdspartner, forklarer Mathias Staugaard og tilføjer:

– Her vil man ofte kigge på pågældende kundes ansvar og reglerne for grundejerens pligt til at undgå, at grunden bliver en skøjtebane.

Få det dokumenteret

Kommer man til skade på den ene eller anden måde i løbet af sin arbejdsdag, bør man som noget af det første sørge for dokumentere, hvad der er sket.

Det kan gøre ved at tage billeder på stedet, så man kan se, hvis der for eksempel ikke er sneryddet eller saltet, råder Mathias Staugaard.

– Det er også en god idé at tage på skadestuen eller tage forbi egen læge, så de kan undersøge en – også selv om man måske ikke synes, det er så alvorligt, fortæller Mathias Staugaard.

Hvis man er på arbejde og kommer ud for en ulykke, skal ulykken anmeldes i systemet EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

– Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykken, siger Katrine Krone, kontorchef i Arbejdstilsynet og tilføjer:

– Hvis man er i tvivl om, om ulykken er sket, mens man er på arbejde, er det en god idé at alligevel at registrere ulykken i EASY.

Penge for varige mén

Hvis man får anerkendt en skade som en arbejdsskade, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkende en erhvervsevnetab og godtgørelse for varige mén. Det kan dog tilkendes, uanset om arbejdsgiver bliver pålagt ansvaret eller ej.

– Arbejdsgiveren kan også blive erstatningsansvarlig, hvis det bliver vurderet, at de har handlet culpøst (uagtsomt, red.), forklarer Mathias Staugaard.

– Det betyder, at man kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte. Det kan kun opnås, hvis arbejdsgiverens ansvarsforsikringsselskab anerkender det, eller det fastslås via domstolene, siger han.

Dét her kan du ikke få penge for

Der kører for tiden en sag i New Jersey, USA, hvor en 57-årig er sigtet for forsikringssvindel.

Manden er fanget på en morsom video – som du kan se her – der tydeligt viser, hvordan han strøer is på gulvet i kantinen på sin arbejdsplads – og lægger sig i det bagefter.

Den køber Anklagemyndigheden i mandens lokalområde ikke:

– Efterforskningen viser, at han med vilje kastede is på gulvet i kantinen på sit arbejde, placerede sig selv på gulvet og ventede på at blive opdaget, udtaler anklagemyndigheden ifølge CBS.

Efter sit stunt lavede oprettede manden en forsikringssag, hvor han søgte at få penge for behandling og ambulancekørsel.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu