ANNONCE

Vil have hårdere straffe

7. oktober 2020 05:55 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Info

Regeringen vil udvide straffelovsbestemmelse om psykisk vold til at omfatte religiøse skilsmissekontrakter.

Vil have hårdere straffe
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil fremsætte et lovforslag, der skal kunne udløse op til tre års fængsel til imamer, der udarbejder skilsmissekontrakter, som bygger på sharialovgivning. (Arkivfoto) Foto: Claus Fisker/Scanpix

Regeringen fremsætter inden jul et lovforslag, der kan udløse op til tre års fængsel til imamer, der står bag de såkaldte shariakontrakter.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Berlingske.

Regeringen ønsker at udvide straffelovens bestemmelse om psykisk vold, så den også omfatter negativ social kontrol, brug af religiøse skilsmissekontrakter og andet til at fastholde personer i ægteskab, lyder det.

– Vi er nødt til at tage det mere alvorligt, når vi ser eksempler på imamer, der blander sig i skilsmissesager på en dårlig måde, og jeg tror, at de ændringer af loven, vi vil lave, kan være ret vigtige.

– For vi skal ikke give frihjul til, at imamer kan blande sig i skilsmisser på en måde, hvor de skubber dansk lovgivning til side, siger ministeren til Berlingske.

Lovforslaget kan også ramme familiemedlemmer, som udøver kontrollen, skriver avisen.

Shariakontrakt har vakt forargelse

Det har vakt bred politisk forargelse, at en kvinde i Odense skrev under på en shariakontrakt for at blive skilt fra sin mand.

Berlingske fik oversat dokumentet, som ifølge avisen er udfærdiget af imamen Abu Bashar og bygger på sharialoven.

Et af kravene i kontrakten lyder, at kvinden skal betale 75.000 kroner til manden for at blive skilt. Hun mister også retten til parrets to børn, hvis hun finder en anden mand.

Til Berlingske siger Halima El Abassi, forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter og forsker i æresrelaterede konflikter, at løsningen ikke er mere straf.

Hun frygter, at forslaget skubber “kvinder, familier og imamer længere ud i mørket og forstærker tanken om, at politikere alene vil straffe muslimer”.

Samfundet bør i stedet tilbyde et alternativ til kontrakterne. Ofte har kvinderne ikke anden udvej, forklarer hun til avisen.

Mattias Tesfaye erkender, at lovforslaget kun løser en del af problemet.

Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, er positiv over for forslaget. Det samme er Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede. Det siger de til Berlingske.

Fakta

Sådan skal de sendes hjem

Det er et erklæret mål for regeringen, at afviste asylansøgere skal sendes hjem, men alligevel befinder 1100 sig i Danmark.

Derfor vil regeringen samle alle regler på hjemrejseområdet i en hjemrejselov. Den består af syv punkter.

Læs mere om punkterne her:

* Myndighederne skal have bedre muligheder for at indhente relevant data fra afviste asylansøgeres mobiltelefoner. Det kan være oplysninger om familie i udlandet eller den pågældendes baggrund.

* Myndighederne skal kunne gribe ind over for afviste asylansøgere, der ikke overholder retningslinjerne på udrejsecentrene, eksempelvis hvis forsvinder fra centret i flere dage. Det kan ske ved at tømme deres værelse og fjerne deres ejendele efter en uge. I dag kan det først gøres efter tre måneder.

* Vil man ikke medvirke til sin hjemrejse, vil man fremover blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, man bor på. Det kan eksempelvis dreje sig om sprogundervisning.

* Der skal være tvungen elektronisk kommunikation mellem myndighederne og den enkelte afviste asylansøger.

* Får en asylansøger afvist asyl i første instans, skal vedkommende tilbydes en bonus på 20.000 kroner for at frafalde sin ankesag i Flygtningenævnet senest 14 dage fra Udlændingestyrelsens afslag og rejse hjem.

* Afviste asylansøgere i Danmark skal underskrive en kontrakt om, at de medvirker til at rejse hjem.

* Der vil som udgangspunkt blive givet indrejseforbud til udlændinge uden lovligt ophold, hvis myndighederne vurderer, at de ikke medvirker til hjemrejse. De vil få forbud mod at rejse ind i Schengen-landene efter hjemrejse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu