Skip to main content

Sjælden fugl forhindrer vigtigt arbejde

Det frustrerer formanden for et lokalt digelag

Den sjældne hedehøg er et problem for digebyggerne. Foto: Wikimedia Commons/https://www.flickr.com/photos/francesco_veronesi/

Den sjældne hedehøg er et problem for digebyggerne. Foto: Wikimedia Commons/https://www.flickr.com/photos/francesco_veronesi/

På Rømø er man klar til at forstærke et dige mod fremtidens vejrudfordringer. Bliver det forstærket til foråret, er det klar til at modstå voldsomt vejr til efteråret. Projektet koster godt 2,2 millioner kroner, og Jv.dk skriver, at Havneby- og Kirkebydiget på Rømø er klar til at gå i gang, hvornår det end skal være.

Problemet er bare, at man ikke kan få lov til at indvinde 15.000 kubikmeter klæg, der få hundrede meter syd for Rømø-dæmningen.

En høg i vejen

Årsagen er en hedehøg, en ifølge Jægerforbundet sjælden ynglefugl i Danmark.

Den findes primært i områder, der er tilknyttet det åbne marsklandskab i Vadehavsområdet. Arten er udbredt i det meste af Europa, og den komme til Danmark for at yngle i foråret, mens den trækker mod Afrika i efteråret.

Ifølge Dofbasen er bestanden af hedehøge gået tilbage i Danmark, siden der omkring 1950 fandtes op mod 400 par i landet. Man vurderer, at der findes mellem 30 og 40 par i Danmark i dag.

Når hedehøgen kan sætte digegreven og kollegerne skakmat, er det fordi, man hos Region Syddanmark mener, at arbejdet med at indvinde de mange kubikmeter klæg kan forstyrre levevilkårerne for hedehøgen, hvis den altså findes i området.

Hvad vægter højest?

Ifølge Jv.dk har der før i tiden huseret en hedehøg i området. Den havde rede i området tilbage i 2019, og derfor kan de altså ikke få grønt lys til at hente deres klæg i det område, Havneby- og Kirkebydiget på Rømø gerne vil.

Det huer ikke Magnus Skak Jensen, der er formand for digelaget.

– Hvad vægter højest? En fugl, der ynglede på lang afstand i 2019 eller befolkningens sikkerhed, liv og velfærd, siger han til Jv.dk.

Del din kommentar