Skip to main content

Nu bliver denne bødestraf fordoblet

Ulovlig deling af nøgenbilleder skal straffes hårdere end hidtil, er alle Folketingets partier enige om.

Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) lovforslag om skærpet straf for at dele nøgenbilleder på internettet er blev vedtaget af alle partier i Folketinget. Fra 15. april kan digitale sexkrænkelser give op til tre års fængsel. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Scanpix

Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) lovforslag om skærpet straf for at dele nøgenbilleder på internettet er blev vedtaget af alle partier i Folketinget. Fra 15. april kan digitale sexkrænkelser give op til tre års fængsel. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Scanpix

Straffen for digitale krænkelser skærpes.

Digitale sexkrænkelser kan fra 15. april straffes med fængsel op til tre år. Det er en skærpelse med en tredjedel i forhold til i dag. Det oplyser Justitsministeriet.

Alle Folketingets partier er enige om skærpelsen.

– Digitale sexkrænkelser er en grænseoverskridende og respektløs handling, der kan give ofret langvarige mén, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

– Med en forhøjelse af straffen med en tredjedel for grovere digitale sexforbrydelser sætter vi en tyk streg under forbrydelsens alvor.

– Det vil forhåbentlig få flere til at tænke sig om, inden de uden hensyn til offeret deler nøgenbilleder eller -videoer, siger Pape.

Bøde fordobles

Lovforslaget indebærer også en fordobling af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri.

Foruden blotteri kommer det til at gælde for alle sager om blufærdighedskrænkelse, hvor der idømmes bødestraf.

Der er lagt op til, at blotteri i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på omkring 5.000 kroner.

Eller omkring 7.500 kroner, hvis der foreligger skærpende omstændigheder. Det kan være, hvis krænkelsen for eksempel er sket over for et barn.

Forslaget blev fremsat på baggrund af en sag, hvor  en mor lagde et billede af en person, der havde blottet sig for datteren, ud på Facebook. Her fik blotteren en bøde på 2.5oo, mens moren fik en bøde på 5.000 kroner for at hænge personen ud på nettet.

Søren Pape foreslog fordoblingen efter en undersøgelse af bødeniveauet i sager om blotteri for

– I foråret kunne jeg på baggrund af Rigsadvokatens undersøgelse konstatere, at straffen for blotteri ikke står på mål med handlingens grovhed. Derfor vil jeg med dette lovforslag nu fordoble bødestraffen for blotteri, så vi signalerer over for ofrene, som jo også kan være børn, at vi er på deres side. Samtidigt kan strafskærpelsen forhåbentlig også afholde flere fra at blotte sig, har justitsministeren tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

Del din kommentar